Tham quan nhà máy

xem nhà máy
chế độ xem nhà máy

xem nhà máy
Dây chuyền sản xuất vịnh cao

xem nhà máy
Dây chuyền sản xuất bảng Led

xem nhà máy
Dây chuyền sản xuất trình điều khiển Led

xem nhà máy
Dây chuyền sản xuất bảng Led

xem nhà máy
sản xuất smt

xem nhà máy
Kiểm tra lão hóa bảng điều khiển Led

xem nhà máy
Thử nghiệm lão hóa ống dẫn

xem nhà máy
Dây chuyền sản xuất smt

xem nhà máy
Thử nghiệm lão hóa bay cao

xem nhà máy
Kiểm tra lão hóa bảng điều khiển Led

đèn led
Kiểm tra IES trong phòng tối