Tham quan nhà máy

quang cảnh nhà máy
Chế độ xem nhà máy

quang cảnh nhà máy
Dây chuyền sản xuất vịnh cao

quang cảnh nhà máy
Dây chuyền sản xuất bảng điều khiển Led

quang cảnh nhà máy
Dây chuyền sản xuất trình điều khiển Led

quang cảnh nhà máy
Dây chuyền sản xuất bảng điều khiển Led

quang cảnh nhà máy
Sản xuất Smt

quang cảnh nhà máy
Kiểm tra lão hóa bảng điều khiển Led

quang cảnh nhà máy
Kiểm tra lão hóa ống dẫn

quang cảnh nhà máy
Dây chuyền sản xuất Smt

quang cảnh nhà máy
Kiểm tra lão hóa cao bay

quang cảnh nhà máy
Kiểm tra lão hóa bảng điều khiển Led

led batten
Kiểm tra IES trong phòng tối