Ξενάγηση στο εργοστάσιο

άποψη εργοστασίου
Θέα στο εργοστάσιο

άποψη εργοστασίου
Γραμμή παραγωγής High bay

άποψη εργοστασίου
Γραμμή παραγωγής πάνελ led

άποψη εργοστασίου
Γραμμή παραγωγής οδηγού led

άποψη εργοστασίου
Γραμμή παραγωγής πάνελ led

άποψη εργοστασίου
Smt κατασκευή

άποψη εργοστασίου
Δοκιμή γήρανσης πάνελ LED

άποψη εργοστασίου
Δοκιμή γήρανσης σωλήνα Led

άποψη εργοστασίου
Γραμμή παραγωγής Smt

άποψη εργοστασίου
Τεστ γήρανσης σε υψηλό κόλπο

άποψη εργοστασίου
Δοκιμή γήρανσης πάνελ LED

led batten
Δοκιμή IES σκοτεινού δωματίου