Aýratyn önümler

 • Biz ajaýyp topar bilen ökde we gözleg işlerinde, satuwda we tehniki goldawda ökde we tejribeli hünärmen.Biz ajaýyp topar bilen ökde we gözleg işlerinde, satuwda we tehniki goldawda ökde we tejribeli hünärmen.

  Hünärment

  Biz ajaýyp topar bilen ökde we gözleg işlerinde, satuwda we tehniki goldawda ökde we tejribeli hünärmen.
 • ISO-9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy aldyk, şeýle hem önümçilik prosesine we material satyn almalarynyň hiline berk gözegçilik edýäris.ISO-9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy aldyk, şeýle hem önümçilik prosesine we material satyn almalarynyň hiline berk gözegçilik edýäris.

  SYITYASAT

  ISO-9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy aldyk, şeýle hem önümçilik prosesine we material satyn almalarynyň hiline berk gözegçilik edýäris.
 • Aýratyn şertlerde önümiň dizaýnyna we ösüşine, ýokary öndürijilikli önümiň ösüş tizligine we alyjynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bäsdeşlige ukyply önümçilik netijeliligine esaslanýar.Aýratyn şertlerde önümiň dizaýnyna we ösüşine, ýokary öndürijilikli önümiň ösüş tizligine we alyjynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bäsdeşlige ukyply önümçilik netijeliligine esaslanýar.

  OEM & ODM

  Aýratyn şertlerde önümiň dizaýnyna we ösüşine, ýokary öndürijilikli önümiň ösüş tizligine we alyjynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bäsdeşlige ukyply önümçilik netijeliligine esaslanýar.
 • HYZMAT

  "Müşderi elmydama dogry" customers müşderilerimizi we hilimizi iş merkezine goýýarys.

BIZ hakda

Eastrong Lighting Co., Ltd., ISO-9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny alýan R&D, önümçilik, satuw we hyzmat bilen birleşdirilen häzirki zaman LED yşyklandyryş öndürijisidir.Zawod Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde 2017-nji ýylda döredildi.Global LED yşyklandyryjy öndüriji hökmünde bu kompaniýa dürli önümlere eýe, şol sanda: LED panel çyralary, LED turba çyralary, IP65 LED üç çydamly çyralar, LED zolak çyralary, LED partlama garşy yşyklar, LED arassalaýjy çyralar, LED germisid çyralary, LED gyssagly çyralar, LED UV çyrasy, LED potolok çyrasy, ýokary aýlawly lampa, ýokary aýlawly lampa uzakdaky enjam we beýleki yşyklandyryş önümleri.

GÖRNÜŞ ARERI

Iň soňky habarlar

LED yşyklandyryş pudagy barada soňky tendensiýalary, täzelikleri we goýberilişleri bilmek isleýärsiňizmi?Şeýle bolsa, “Eastrong Lighting” -e üns bermegiňizi haýyş edýäris, LED we täjirçilik we senagat yşyklandyryşy barada bilmeli ähli maglumatlaryňyzy çap etmegi dowam etdireris.Aşakdaky soňky habarlarymyza göz aýlaň: