Wideo

Lighteňil göteriji nähili işleýär, has giňişleýin öwrenmek üçin ýokardaky wideo barlaň.

Beýik ýagtylyk üçin 30m 15kg ýeňil göteriji

Ofis, kabul ediş, sergi zaly we ş.m. üçin CCT Tunable togtadylan LED çyzykly çyra 3000K 4000K 5000K 3CCT garaňky ofis çyrasy.

Beýik aýlag çyrasy üçin uzakdan dolandyryş 22m 6kg ýeňil göteriji