Kompaniýa habarlary

 • köp ýagtylyk gurmak ädimleri, şu ýoly ulanyň, gurnama diňe 10 minut gerek

  köp ýagtylyk gurmak ädimleri, şu ýoly ulanyň, gurnama diňe 10 minut gerek

  Bu gün potolok lampalarynyň gurnama ädimleri bilen jikme-jik tanyşdyrmakçy.Dostlaryň köpüsi täze jaýlary bezän mahaly bahasy we owadan görnüşi bilen potolok lampalaryny saýlarlar.Geliň, seredeliň.1. Elektrik toguňyzy öçürýän ýeriňize öçüriň ...
  Koprak oka
 • Eastrong yşyklandyryş size dogry LED batten çyrasyny nädip saýlamalydygyny aýdýar?

  Eastrong yşyklandyryş size dogry LED batten çyrasyny nädip saýlamalydygyny aýdýar?

  LED batareýa çyrasynyň düzüm bölekleri Batareýa çyrasy esasan dört bölekden durýar: alýumin bazasy, plastmassa bölekleri, ahyrky gapaklary we elektron bölekleri.Çyra korpusyna görä, ýokarky lampa gurluşyna we lampa gurluşynyň aşagy iki bölege bölünip bilner.Aslynda batte ...
  Koprak oka
 • Üç gezek çyralary nädip gurmaly we goldamaly

  Üç gezek çyralary nädip gurmaly we goldamaly

  Döwrebap üýtgäp bilýän bezeg stilinde dizaýnerler we eýeler öý bezeginiň her bir jikme-jigine üns berýärler, şonuň üçin her bir öý bezeg materiallarynyň hem belli bir stil usuly bar, LED üçburç çyra aýratyn lampalar, beýleki lampalardan tapawutlanýar. ..
  Koprak oka
 • Alýumin we demir gurnama çarçuwalarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Alýumin we demir gurnama çarçuwalarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Panel çyralarynyň giňden ulanylmagy we dürli bezeg stilleriniň we dürli binalaryň peýda bolmagy bilen, panel çyralary üçin iki görnüşli gurnama bar: ýerüsti oturdylan gurnama we gaýtadan işlenen gurnama.Surfaceer ýüzüne gurlan çarçuwalarymyz 50mm, ...
  Koprak oka
 • Adaty halogen çyralar bilen deňeşdirilende LED batareýa çyralarynyň artykmaçlyklary

  Adaty halogen çyralar bilen deňeşdirilende LED batareýa çyralarynyň artykmaçlyklary

  Adaty akkor ýa-da galogen lampalar bilen deňeşdirilende, adaty floresan lampalar, LED batareýa çyralary aç-açan artykmaçlyklara eýedir :.1.Super energiýasyny tygşytlamak: (elektrik togunyň 90% -ini tygşytlaň, 3 ~ 5 LED çyra ýakyň, adaty elektrik hasaplaýjy aýlanmaýar!) 2. Örän uzak ömri: (9 ...
  Koprak oka
 • Zähmet güni dynç alyş habarnamasy 2022

  Zähmet güni dynç alyş habarnamasy 2022

  Hormatly müşderi.“Eastrong Lighting” -e dowamly goldawyňyz we ynamyňyz üçin sag bolsun aýdýaryn!Hökümetiň dynç alyş meýilnamasyna laýyklykda, 2022-nji ýylda Zähmet güni dynç alyşy 2022-nji ýylyň 1-nji maýyndan 4-nji maýyna çenli bolar. Size we maşgalaňyza asuda we sagdyn dynç alyş arzuw edýäris!Eastrong (Dongguan) Lighti ...
  Koprak oka
 • 2022 Täze ýyl dynç alyş habarnamasy

  2022 Täze ýyl dynç alyş habarnamasy

  Baýram: 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwary ~ 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwary Täze ýylyňyz gutly bolsun ~ Eastrong Team Eastrong (Dongguan) Lighting Co.
  Koprak oka
 • Milli gün dynç alyş habarnamasy

  Milli gün dynç alyş habarnamasy

  Baýram: 1-4-nji oktýabr Milli günüň gutly bolsun.Eastrong (Dongguan) Yşyklandyryş Co., Ltd Eastrong (Dongguan) Yşyklandyryş Ş.
  Koprak oka
 • Baýram habarnamasy (2021-nji ýylyň 1-nji ýanwary - 2021-nji ýylyň 03-nji ýanwary)

  Baýram habarnamasy (2021-nji ýylyň 1-nji ýanwary - 2021-nji ýylyň 03-nji ýanwary)

  2020-nji ýylda beren ynamyňyz we goldawyňyz üçin ähli müşderilere we dostlara sag bolsun aýdýarys. 2021-nji ýylyň Täze ýyl baýramçylygy golaýlaýar.“Eastrong” topary ýylyň ahyrynda we Täze ýyl dynç alyşlarynda indiki günlerde ýapylar.Baýram meýilnamasy 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwary - 2021-nji ýylyň 03-nji ýanwary, oňaýsyzlyk üçin ötünç soraýarys ...
  Koprak oka
 • Milli gün we orta güýz festiwalynyň dynç alyş habarnamasy

  Milli gün we orta güýz festiwalynyň dynç alyş habarnamasy

  Müşderilere soňky 9 aýda beren ynamyňyz we goldawyňyz üçin sag bolsun aýdýaryn.2020-nji ýylyň Milli güni we Orta güýz festiwaly ýakynlaşýar.Kompaniýamyzyň hakyky ýagdaýy bilen utgaşyp, dynç alyş wagtymyz aşakdaky ýaly: Baýram wagty: 01-nji oktýabr, 2-nji ...
  Koprak oka
 • Alibaba okuwyna täze kärdeşler gatnaşýarlar

  Alibaba okuwyna täze kärdeşler gatnaşýarlar

  jQuery (".fl-node-5f5c411e1fad1 .fl-number-int") .html ("0"); 100% Alibaba toparymyz oňyn topar.Bir hepdelik okuwdan soň, a ...
  Koprak oka
 • 5000 PCS LED paneli çarçuwanyň önümçiligi we iberilmegi

  5000 PCS LED paneli çarçuwanyň önümçiligi we iberilmegi

  Companyakynda kompaniýamyz 5000 toplum paneli yşyklandyryjy ýaýlar üçin sargyt tamamlady.Kesmek, urmak, çaýkamak, poroşok sepmek ýaly çig mal gaýtadan işlemekden başlap, müşderimiziň hil standartlaryna berk eýerýäris.Gaplamazdan ozal, ýokary hilli işgärlerimiz her dety barlar ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3