Kompaniýa habarlary

 • LED batareýa çyrasy haýsy naprýa? Eniýe bolmaly?

  LED batareýa çyrasy haýsy naprýa? Eniýe bolmaly?

  Soňky ýyllarda energiýa tygşytlylygy, çydamlylygy we köp taraplylygy bilen LED yşyk batareýasy has meşhur boldy.Bu yşyklar mekdepler, ofisler, koridorlar we köpçülik ýerleri ýaly dürli şertlerde giňden ulanylýar.LED sl satyn almak isleýän bolsaňyz ...
  Koprak oka
 • 4ft LED batareýa näçe watt?

  4ft LED batareýa näçe watt?

  Soňky ýyllarda 4ft LED batten ýokary energiýa netijeliligi we uzak ömri sebäpli meşhurlyk gazandy.Bu yşyklar köplenç söwda ýerleri, ammarlar, garaageslar we hatda ýaşaýyş ýerleri ýaly dürli şertlerde ulanylýar.Esasanam 4ft LED Ba ...
  Koprak oka
 • Kuwwaty sazlap boljak LED batten çyrasy: Yşyklandyryş tehnologiýasyndaky öwrülişik

  Kuwwaty sazlap boljak LED batten çyrasy: Yşyklandyryş tehnologiýasyndaky öwrülişik

  Yşyklandyryş pudagynda LED tehnologiýasynyň peýda bolmagy oýnuň düzgünlerini üýtgetdi.LED lampalar ajaýyp energiýa netijeliligine, uzak ömrüne we köp sanly amaly ýerine ýetirýär.LED çyrasynyň iň meşhur görnüşi, güýji sazlap bolýan LED batten çyrasydyr.Çyra çyrasy, ...
  Koprak oka
 • LED batareýa çyralary nä derejede gowy?

  LED batareýa çyralary nä derejede gowy?

  Toparymyzyň LED batten çyralary uly ýerleri yşyklandyrmak üçin ajaýyp çözgütdir.Adaty floresan turbalara has tygşytly we tygşytly alternatiwadyr.LED çyra çyralary meşhurlykda artýar f ...
  Koprak oka
 • LED batareýalarynyň peýdalary näme?

  LED batareýalarynyň peýdalary näme?

  LED batareýalar çaltlyk bilen ýaşaýyş we söwda ýerleri üçin meşhur yşyklandyryş görnüşine öwrüldi.Bu lampalar has täsirli, ygtybarly we tygşytly yşyklandyryş görnüşini üpjün edip, adaty floresan turbalary çalyşmak üçin ulanylýar.LED yşyk çyralary birnäçe advini hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Ip65 Tri-Proof Led Batten çyrasy

  Ip65 Tri-Proof Led Batten çyrasy

  IP65 Tri-Proof LED Batten Light, dürli gurşawda ulanmak üçin amatly ygtybarly, çydamly we energiýa tygşytly yşyklandyryş çözgüdi.Bu yşyklandyryş opsiýasynda IP65 reýtingi we täjirçilik we senagat taýdan amatly bolmagy üçin üç subutnamaly dizaýn bar ...
  Koprak oka
 • Suw geçirmeýän batareýa çyra-Eastrong yşyklandyryş

  Suw geçirmeýän batareýa çyra-Eastrong yşyklandyryş

  Soňky ýyllarda suw geçirmeýän batareýa çyrasy ýaşaýyş we söwda şertleri üçin amatly yşyklandyryş çözgüdi hökmünde meşhurlyk gazandy.Enougheterlik yşyklandyryş bilen üpjün edilen bu yşyklar, daşky gurşawa ýa-da ýokary derejelere sezewar bolan ýerler üçin amatlydyr ...
  Koprak oka
 • Suw geçirmeýän batareýa, batareýa ýerleşdirildi

  Suw geçirmeýän batareýa, batareýa ýerleşdirildi

  Led suw geçirmeýän batten, çygly ýa-da çygly ýerlerde ajaýyp öndürijiligi we goragy hödürleýän köpugurly yşyklandyryş çözgüdi.Bu yşyklandyryş enjamlary tozana we suwa islendik tarapdan garşy durmak üçin niýetlenendir, olary hammam, aşhana, koridor we ...
  Koprak oka
 • Gurnalan çyrany nädip sim bilen geçirmeli

  Gurnalan çyrany nädip sim bilen geçirmeli

  LED zolaklaryňyzy simlemek prosesinde size ýol görkezýän iň soňky blog ýazgymyza hoş geldiňiz.Paýlaşjak ädimlerimizi ýerine ýetirmek aňsat we islendik DIYer üçin rahat we netijeli gurulmagy üpjün eder.Ilki bilen, bar bolan batareýa çyralarynyň dürli görnüşlerine üns bereliň ...
  Koprak oka
 • Adaty ekiz floresanlaryň kynçylyklaryndan we bahasyndan ýadadyňyzmy?

  Adaty ekiz floresanlaryň kynçylyklaryndan we bahasyndan ýadadyňyzmy?

  Adaty ekiz floresanlaryň kynçylyklaryndan we bahasyndan ýadadyňyzmy?“LED Batten Light” -dan başga bir zat gözlemäň.Bu önüm islendik adaty batareýa aňsatlyk bilen ornaşyp bilýän göni çalyşma.Yşyk-diodly indikatorlar näzik opal dif içinde ýerleşýär ...
  Koprak oka
 • LED üçburçly çyralar vs. IP65 LED batten çyralary: Haýsy gowusy?

  LED üçburçly çyralar vs. IP65 LED batten çyralary: Haýsy gowusy?

  Yşyklandyryş çözgütleri barada aýdylanda, aýratyn zerurlyklaryňyz üçin iň oňat warianty saýlamak hökmandyr.Açyk we senagat yşyklandyrylyşy üçin iki meşhur wariant, LED üçburçly çyralar we IP65 LED çyralar.LEDöne LED üçburçly çyralar ýa-da IP65 LED batareýa barada aýdylanda ...
  Koprak oka
 • köp ýagtylyk gurmak ädimleri, şu ýoly ulanyň, gurnama diňe 10 minut gerek

  köp ýagtylyk gurmak ädimleri, şu ýoly ulanyň, gurnama diňe 10 minut gerek

  Bu gün potolok lampalarynyň gurnama ädimleri bilen jikme-jik tanyşdyrmakçy.Dostlaryň köpüsi täze jaýlary bezän mahaly bahasy we owadan görnüşi bilen potolok lampalaryny saýlarlar.Geliň, seredeliň....
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4